GC EUROPE. ТРЕНДОВЕ ВЪВ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА СТОМАТОЛОГИЯ#

Д-р Матео Басо завършва сотличие Дентална медицина и орална протетична рехабилитация в университетв Милано, Италия. След това следва докторантура поИмплантологична стоматология, в специалност Лицево челюстна хирургия. Той еръководител на Център на Минимално инвазивна и естетична орална рехабилитация къмУниверситетската стоматологична клиника на Галеази Ортопедичен институт вМилано, както и е член на Съвета на директорите към Изследователски център заорално здраве. Освен това д-р Басо също е Професор по Дентална ергономия имаркетинг за Дипломиран курс по дентална медицина в Университета в Милано, Италия.Вероятно най - голямата тенденция във възстановителна стоматология, която забелязваме в момента, е опростяването на възстановителни техники. След години разработване на продукти и техники сега имаме възможност за създаване на красиви възстановявания, но чрез много сложни техники, с много стъпки и понякога изискващо много време. Настоящият глобален икономически климат, заедно с необходимостта от по-бързи и по-лесни процедури, е предизвикала интерес към стоматологията материали, които могат да дадат същите оптимални резултати от предишни техники, но с по-лесни стъпки и процедури. Това често означава спестяване на време и пари, без да се прави компромис с качеството на крайния резултат.  
Друга интересна тенденция е популярността на еднокомпонентните 7-мо поколение адхезиви, които се издигат в световен мащаб. Много зъболекари вече са удовлетворени от своите 7-мо поколение адхезиви, но през последните години проучвания са доказали техните изключителни действия, променяйки общото мнение от възможностите им спрямо 5-то или или 6-то поколение адхезиви.
 
Използвам системата GC EQUIA почти всеки ден. За възстановявания клас I и II намирам, че това ми дава естетическите резултати и лесната работа, които изисквам. Това, което ми харесва най-много затози материал, е, че той взаимодейства с твърдите тъкани, подпомага реминерализирането, като същевременно е издръжлив в зоните, които поемат дъвкателното налягане и всичко това се случва по много лесен и бърз начин.
Италия винаги е била на преден план за важните открития във възстановителна стоматология. Много италиански лидери на общественото мнение развиха материалии техники с подобрени естетически резултати. В днешно време, зъболекарите тук са наясно с най-добрите техники и процедури и пациентите са все по-заинтересовани. Никакви компромиси няма да бъдат приети от пациентите и е практически невъзможно да се промени тази тенденция, водена от високите очаквания на пациентите. Въпреки това, зъболекарите непрекъснато търсят по-добри продукти, които ще им дадат същите резултати, но с по-малко усилия, по-бързо и (защо не?) по-евтино.
Много курсове за зъболекари в Италия се основават на индиректните възстановявания и особенона CAD/CAM. Интересът на зъболекарите е насочен към нови технологии и компютъризираните процедури. Няма огромни пропуски в курсовете за възстановителна стоматология, но темите са избрани повече въз основа натиска на пазара и по-малко на развитието на класическите процедури..
Винаги съм се интересувал от разработването на нови техники и принципи и участвам в тестването ефикасността на клиничните процедури за възстановителна дентална медицина. Основната цел е да запазим зъбните тъкани възможно най-много, изпълнявайки минимално инвазивни процедурии, опитвайки се да се справим с ранните лезии. В моята клиника сме разработили много различни протоколи, които се използват от зъболекарите с голям успех.


ПАЦИЕНТ 1

Фигура 1. Пациентът е жена на възраст 37, съобщава за чувствителност и болка от дъвчене или студено върху зъб 46. Тестът за жизненост с нанесена студена пелета на вестибуларната страна на зъба беше положителен. Клинично, тъмна сянка върху оклузалната част от зъба е видима и интраоралната рентгенова снимка потвърди наличието на дълбок кавитет.Фигура 2. Първоначално беше поставено композитно възстановяване и беше поставен кофердам. След премахването на мъртвите тъкани,  широкият и дълбок кавитет беше видим. На дъното на кухина беше останал тънък слой дентин, който отделяше пулпата от повърхността. Тъй като адхезивния слой от композитеното възстановяване би бил химически агресивен за жизнеността на пулпата, системата EQUIA беше избрана, имайки предвид и възможностите й да подпомага  реминерализацията.Фигура 3. Кръгла метална матрица (Automatrix,Dentsply) беше поставена, приготвена е капсула EQUIA Fil A2 и материалът бешепоставен в една стъпка с пълнеж на кавитета с едно нанасяне. ИЗвърши сепредварително оформяне с ръчни метални инструменти. След полимеризацията,металната матрица беше отстранена и се направи окончателно оформяне с въртящи се инструменти (Duragreen и Durawhiteкамъни, Shofu). Като последен защитен слой бе използван EQUIA Coat, поставен счетка, за подобряване крайните механични свойства на възстановяването с EQUIA.Фигура 4. Потвърди се наличието на ефективен контакт,добра естетика и добра форма на оклузалната повърхност
ПАЦИЕНТ 2

Фигура 1. Пациентът е жена на възраст 35 години,предварително лекуванa за пародонтални проблемии с ортодонтско приспособление за корекция на предните пространства,свързани с отсъствието на странични резци. Беше диагностициран малък, но дълбоккавитет на проксималната страна на зъб 11. Фигура 2. Поради наличието на остатъчнипародонтални джобове и разположението на кавитета в трудна област за почистване,системата EQUIA беше избрана като възстановителен материал. Използва се ретракционнакорда за изместване на гингивата за по-добра визуализация границите на кавитета.Фигура 3. За да се улесни инжектирането наматериала и да се контролират излишъците, бше поставена матрица и палатално фиксиранас дървен клин. Използвана е EQUIA Fil капсула цвят A2 и материал бе приложенмежду матрицата и повърхността на зъба. След приложението, матрица бешенатисната срещу зъба за да се адаптира по–добре EQUIA Fil в кавитета, следкоето полимеризацията се ускори с помощта на полимеризираща LED лампа за втвърдяване.Положен беше последен слой, като за целта се използва EQUIA Coat.Фигура 4. Окончателно възстановяване. Потвърденое наличието на ефективна контактна точка, добра форма и естетиката.

 

Ежедневна практика*Линк към оригиналната статия: https://www.gceurope.com/news/newsletter/GC1_en.pdf