SARS-CoV-2

Предклинични изследвания потвърждават, че CPC (цетилпиридиниев хлорид)  във водата за уста, редуцира инфекциозността на SARS-CoV-2 до 1000 пъти.*


Водите за уста са попаднали в центъра на вниманието на научната общност поради техния антисептичен капацитет, тъй като те могат да бъдат полезен инструмент за спиране на предаването на SARS-CoV-2. В края на 2020г. изследователи от групата PISTA в IrsiCaixa в сътрудничество с учени от изследователския център на DENTAID, са открили, че цетилпиридиниевият хлорид (CPC) - химичен компонент, присъстващ в някои води за уста, има антивирусен ефект; по-специално, той е в състояние да намали до 1000 пъти капацитета на инфекция на SARS-CoV-2 в експеримент, проведен върху клетки, култивирани в лаборатория


Досега антивирусният ефект е доказан в тези предклинични проучвания , така че следващата стъпка ще бъде да се направи клинично ин-виво изследване, което ще се води от Фондацията за борба със СПИН и инфекциозни болести (FLS). Показването на антивирусния ефект на CPC при хората ще бъде от ключово значение за намаляване на предаването на SARS-CoV-2 във всяка географска област, тъй като водата за уста е достъпна, лесно се разпространява и съхранява.


"Резултатите, които получихме, са обнадеждаващи. Фактът, че водата за уста със CPC е способна да намали толкова много капацитета на SARS-CoV-2 за заразяване, е много добра новина, тъй като бихме могли да спрем бързото предаване на вируса сред хората, което в момента ни притеснява най-много", отбелязва директорът на IrsiCaixa Бонавентура Клотет .

Дестабилизиране на вируса

Мембраната е основен елемент за вирусите, за да разпознават и заразяват клетките. Вирусът съдържа основни молекули, като шиповиден протеин (S-протеин) в случая на SARS-CoV-2. В това предклинично проучване е показано, че мембраната се дестабилизира при контакт с CPC, така че S-протеинът вече не е функционален и SARS-CoV-2 не е в състояние да заразява клетките.


За да покажат, че вирусът не е заразен при тези условия, изследователите са изложили за 2 минути вируси, изолирани от пациенти с COVID-19, на вода за уста, съдържаща CPC. По този начин те са успели да забележат, че капацитетът на инфекция на SARS-CoV-2 след контакт с вода за уста е намален до 1000 пъти в клетъчните култури . „Доказахме, че CPC наистина има антивирусен ефект, тъй като, провеждайки същия експеримент с вода за уста без CPC, вирусът все още има висок капацитет за заразяване и унищожаване на клетки“, заявява координаторът на изследването и главен изследовател в IrsiCaixa, Нурия Изкиердо-Усерос


"Ако имаме предвид, че в експеримента сме използвали по-голямо количество вирус от това, което се намира в устната кухина на заразените хора, и по-малко количество вода за уста, отколкото хората обикновено използват, тези резултати са много обнадеждаващи", посочва още изследователят.

Полезен инструмент за забавяне на предаването

Днес прекратяването на пандемията на COVID-19 е основната цел на глобално ниво. "Устната кухина играе решаваща роля за предаването на SARS-CoV-2. Вирусите присъстват в слюнката и, въпреки че има още дълъг път, водата за уста,върху която работим, може да бъде потенциален инструмент за предотвратяване на предаването" казва Хуан Гисперт, директор на НИРД в DENTAID.


Опитите за ефикасност, които трябва да бъдат проведени скоро с подкрепата на FLS, са насочени към потвърждаване на първоначалните резултати, получени в пилотно проучване, проведено в Колумбия, фокусирано върху изучаване на количеството инфекциозен вирус при хора с COVID-19 преди и след прилагането на водата за уста. "Искаме да потвърдим, че антивирусният ефект, който наблюдаваме в лабораторията, може да бъде екстраполиран върху хората и да проучим колко дълго продължава този ефект. Въпреки че използването на тази вода за уста не предотвратява инфекцията със SARS-CoV-2, може да предотврати разпространението на вируса", посочва Изкиердо-Усерос. „Това би било лесно, ефективно и приложимо в световен мащаб“, заключава тя.

*Jordana Muñoz-Basagoiti, Daniel Perez-Zsolt, Rubén León, Vanessa Blanc,  Joan Gispert, Bonaventura Clotet, Nuria Izquierdo-Useros: Cetylpyridinium chloride-containing mouthwashes reduce in vitro SARS-CoV2 infectivity.