iTOP | ИНДИВИДУАЛНО ТРЕНИРАНА ОРАЛНА ПРОФИЛАКТИКА

Това знание и адаптирана обучителна техника ще бъдат разгледани на нашия въвеждащ iTOP семинар.


По време на семинара ще имате възможност да погледнете оралната хигиена от друга перспектива.


В iTOP сме убедени, че не можете да научите подходяща техника за почистване на зъбите пред екрана или в лекционна зала.
Ето защо по време на семинара използваме метода «Touch to Teach» и показваме правилните техники на практика. През цялото време ще Ви помагат нашите сертифицирани треньори.


Повече и по-доволни пациенти.

Опитът показва: iTOP привлича повече пациенти към Вашата практика и повишава удовлетвореността на пациентите. iTOP също влияе положително на работната атмосфера. В световен мащаб над 13 000 лекари по дентална медицина са посетили iTOP и работят усилено всеки ден за подобряване на оралната хигиена на пациентите си в дългосрочен план.


Започнете iTOP сега.

Препоръчваме въвеждащия iTOP семинар. На този семинар ще получите знания, които да предадете на пациентите си за техниките за правилна

профилактика спрямо индивидуалните им нужди.


Програма

  • Теоретично представяне на стоматологията днес.
  • Проблеми: плака и биофилм.
  • Защо профилактиката, каквато съществува днес, често се проваля?
  • Критерии за избор на инструменти и техники.
  • «Touch to Teach»: индивидуално обучение за профилактика от сертифицирани треньори.
  • Практическо обучение в малки групи.


Цел на курса

  • Участниците да разбират проблемите, свързани с оралния биофилм и са запознати с важността на индивидуалното обучение за орална профилактика.
  • Участниците да владеят най-важните техники с четки за зъби и интердентални четки и могат да ги използват сами.
  • Да могат да инструктират и съветват пациентите.
  • Да признават важността на приемането и успеха като основа за едновременно ефективна орална хигиена и забавление.


Участниците

iTOP е предназначен за лекари по дентална медицина, дентални асистенти и медицински сестри.

Имаме допълнителна програма за студенти по дентална медицина: iTOP за студенти и студентски лагери Curaden.


iTOP ЛЕКТОРИ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Д-р Любомир Гълъбов

Д-р Борис Раденков


МЯСТО:

Индивидуално уговорен тренинг във вашата дентална практика централен офис на Булдент - София


ВРЕМЕТРАЕНЕ: 6 часа


ЛОКАЦИИ: София, Пловдив, Варна, Бургас


ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Регион Варна, Бургас: 0885 931 674

Регион София, Пловдив:0885 240 109